Projektanci:                                     Anna Rafałko, Filip Rafałko
Powierzchnia zabudowy:              852m2
Powierzchnia całkowita:               3407m2
Powierzchnia mieszkań:               2264m2
Liczba mieszkań:                            44
Ilość miejsc postojowych:             70
Stadium:                                           projekt budowlany, projekt wykonawczy, w trakcie realizacji

Kontekst. To jedno z tych pojęć, o którym dzisiaj często się zapomina. Projektowany budynek wielorodzinny powstał w dawnym przedwojennym kompleksie wojskowym i to właśnie kontekst otoczenia zdecydował o formie tego budynku. Obiekt swoją formą i proporcjami nawiązuje do przedwojennej architektury koszarowej, tak charakterystycznej dla dolnośląskich miejscowości. Udało się zachować spójność osiedla.
Wyróżnia go natomiast nowoczesny charakter. Zastosowana kolorystyka została dobrana tak aby z daleka być praktycznie niewidoczna. Swoje barwy budynek ujawnia dopiero kiedy podejdzie się bliżej. Intensywne kolory spodów balkonów oraz wnętrz stref wejściowych mocno kontrastują z białą elewacją i pozwalają łatwiejszą identyfikację.